Gradar de flesta komponenter med alla geometrier av nästan alla metaller. Vare sig graderna är placerade utvändigt eller invändigt erhålles alltid ett perfekt resultat med fullständig gradfrihet.Låg energiförbrukning och hög output gör TEM till en kostnadseffektiv process.Den mycket höga flexibiliteten gör metoden lika applicerbar på stora som små serier.Den viktigaste fördelen med detta universella avgradningsförfarande är utan tvekan dess verkan på täckta eller underliggandeavgradningställen. ”Avgradningsverktyget”`gas anpassar sig till varje kontur och tränger in i varje litet hål. Den ökade betydelsen av ”termisk avgradning” i tillverkningsprocessen kan härledas ur fyra utvecklingstendenser:

1. Förbättring av arbetsmiljön. Den manuella  avgradningen är ett monotont arbetsförlopp. Graderna kan medföra olyckfallsrisk.

2. Produktutvecklingen med allt bättre prestanda och lägre vikt kräver stabilare och därmed mer svårarbetade material samt gradbildning och ökade avgradningskostnader.

3. Utvecklingen av skärmaterial (som t.e.x keramik m,m) med allt längre livslängd och ökad kapacitet som också leder till ökad gradbildning.

4. Lönekostnadsutveckling. Gradar snabbt och billigt. Normal ledtid 60-120 sekunder.

Metodbeskrivning:

I en med syre och lämplig bränngas typ väte , metan eller naturgas där kvävehalten inte överstiger 2 % fylld cylindrisk avgradningskammare,förbränns de vid arbetsdetaljen vidhäftande graderna . Detta förbränningsförlopp tar mellan 10-20 millisekunder, så att arbetsdetaljen endast värms upp oväsentligt(100-160 grader Celcius)

Den chockartade temperaturstegringen som beroende av gasbildningen och gasmängd kan uppgå till 3500 grader celcius, övehettar alla arbetsgraderna. På grund av deras stora yta absorberar de mer strålningsvärme än vad som kan avledas via det relativt lilla gradningstvärsnittet. Det leder till s.k värmedamm (glöder) i graden som möjliggör tändning och förbränning med fritt syre.